Publicerades

Lycklig som Lazzaro fick följande snittbetyg:
Kl 16.00 4,0
Kl 18.30 3,8
Kl 21.00 3,7
Sammanlagt 3,9

Fördelningen mellan betygen:
1 = 1,6 %
2 = 6,7 %
3 = 26,0 %
4 = 36,2 %
5 = 22,1 %
6 = 7,3 %

Comments are closed.