Publicerades

Nytt för vårterminen är att betygsskalan nu är 1 till 6 (där 1 är lägst och 6 är högst) istället för 1 till 5 som tidigare. På så vis finns inte längre betyget i mitten kvar, utan resultatet måste luta åt något håll.

Tornet fick följande snittbetyg:
Kl 16.00 4,1
Kl 18.30 4,1
Kl 21.00 4,2
Sammanlagt 4,1

Fördelningen mellan betygen:
1 = 2,3 %
2 = 3,0 %
3 = 21,7 %
4 = 36,7 %
5 = 30,0 %
6 = 7 %

Comments are closed.