Tack och kulturnatt

Publicerades

Stort tack till för den gångna terminen! Och välkomna tillbaka till hösten! 

Informationsmail kommer mot slutet av sommaren. Håll också hålla utkik här på hemsidan och på Facebook.

Vi vill slå ett slag för Kulturnatten fredagen den 24 maj på Kristianstads filmmuseum. Kl 19-21 bjuds det på kortfilm och kl 21.15 drar filmen Grease igång på filmmuseets takterrass. 

Under kvällen kommer dessutom två skådespelare från Underhållningspatrullen till filmmuseet och framför några nummer ur musikalen Grease, som ska sättas upp på Kristianstads teater under hösten 2024. 

Läs mer om kulturnattsaktiviteterna på filmmuseet här.

Med önskan om en fin sommar och på återseende till hösten!

Kulresultat för ”The Old Oak”

Publicerades

Vårens sista film ”The Old Oak” fick toppbetyg. 4,7 på 16-föreställningen och 4,5 på 18.30-föreställningen.

Tyckte ni om filmen, missa inte dokumentären om regissören Ken Loach på SVT Play:

Ken Loach: socialrealismens mästare

Kulresultat för ”Monster”

Publicerades

Filmen ”Monster” fick 3,2 kulor på 16.00-föreställningen och 3,8 på 18.30-föreställningen.
Nästa film är ”The old oak” den 6/5. Välkomna!

Kulresultat för ”Lärarrummet”

Publicerades

Filmen ”Lärarrummet” fick 4,1 kulor på 16.00-föreställningen och 4,0 på 18.30-föreställningen.
Nästa film är ”Monster” den 22/4. Välkomna!

Kulresultat för ”Fritt Fall”

Publicerades

Filmen ”Fritt fall” fick 4,5 kulor på 16.00-föreställningen och 4,0 på 18.30-föreställningen.
Nästa film är ”Lärarrummet” den 8/4. Välkomna!

Kulresultat för ”En alldeles särskild dag”

Publicerades

Filmen ”En alldeles särskild dag” fick 4,0 kulor på 16.00-föreställningen och 4,1 på 18.30-föreställningen.  

Nästa film är ”Fritt fall” den 25/3. Välkomna!

Inbjudan till bok- och filmcirkel

Publicerades

Den 9 april kl 18.30 på Filmmuseet planerar vi återuppta bok- och filmcirkeln vi tvangs avbryta pga. covidpandemin.

Ambitionen är densamma. Vi vill fördjupa förståelsen av såväl bok- (text) som filmberättande och stimulera till en kritisk blick vid läsning av båda ”språken”, såväl texten som den rörliga bilden, film.

Vi vill försöka belysa och diskutera vad en text kan förmedla som en film kan ha svårare att göra och vice versa.

Alla är välkomna men det är begränsat med platser så ”först till kvarn gäller”.

För er som inte var med tidigare:
Vi läser först en bok, en roman, en novell, ett diktverk eller drama som en film är baserad på. Sen ser vi filmen på Filmmuseet.

Bibliotekarie Lars Månsson håller en kort introduktion om den aktuella boken och filmen. Direkt efter filmen har vi ett gemensamt samtal som det är fritt att delta i eller bara lyssna på. Tanken är att vi ska hålla oss på en nivå som alla kan känna sig bekväma i.

Anmälan och frågor skickas till lars.mansson@kristianstad.se

Bok- och filmcirkeln är ett samverkansprojekt mellan Kristianstad Filmstudio,  Biblioteken i Kristianstad och Filmmuseet/Regionmuseet.

Kulresultat för ”Höstlöv som faller”

Publicerades

Filmen ”Höstlöv som faller” fick 3,8 kulor på 16.00-föreställningen och 3,9 på 18.30-föreställningen.

Nästa film är ”En alldeles särskild dag” den 11/3. Välkomna!

Kulresultat för ”Kalla mig Lucia”

Publicerades

Filmen ”Kalla mig Lucia” fick 3,7 kulor på 16.00-föreställningen och 3,5 på 18.30-föreställningen.

Nästa film är ”Höstlöv som faller” den 26/2. Välkomna!

Årsmöte 2024 lördag 10 februari kl 11.00

Publicerades

Alla medlemmar hälsas välkomna att vara med på Kristianstads filmstudios årsmöte 2024 lördag 10 februari kl 11.00 på Filmmuseet.

Nedan följer verksamhetsberättelse och redogörelse för ekonomin 2023.

Verksamhetsberättelse 2023

Redovisning ekonomi 2023

 

DAGORDNING ÅRSMÖTE 2024

Kristianstads Filmstudios årsmöte för 2024,
10 februari 2022 kl 11.00

 1. Årsmötet förklaras öppnat
 2. Val av ordförande till årsmötet
 3. Val av sekreterare till årsmötet
 4. Val av två justeringspersoner
 5. Anses årsmötet vara stadgeenligt utlyst
 6. Godkännes dagordning
 7. Verksamhetsberättelsen för 2023
 8. Revisionsberättelsen 2023
 9. Balansräkning för 2023
 10. Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust.
 11. Anses styrelsen beviljade ansvarsfrihet för förvaltningen 2023
 12. Val av ordförande för 2024
 13. Val av styrelseledamöter för 2024
 14. Val av två revisorer och en revisorsrepresentant
 15. Val till två personer i valberedningen
 16. Övriga frågor
 17. Årsmötet avslutas