Inbjudan till bok- och filmcirkel

Den 9 april kl 18.30 på Filmmuseet planerar vi återuppta bok- och filmcirkeln vi tvangs avbryta pga. covidpandemin.

Ambitionen är densamma. Vi vill fördjupa förståelsen av såväl bok- (text) som filmberättande och stimulera till en kritisk blick vid läsning av båda ”språken”, såväl texten som den rörliga bilden, film.

Vi vill försöka belysa och diskutera vad en text kan förmedla som en film kan ha svårare att göra och vice versa.

Alla är välkomna men det är begränsat med platser så ”först till kvarn gäller”.

För er som inte var med tidigare:
Vi läser först en bok, en roman, en novell, ett diktverk eller drama som en film är baserad på. Sen ser vi filmen på Filmmuseet.

Bibliotekarie Lars Månsson håller en kort introduktion om den aktuella boken och filmen. Direkt efter filmen har vi ett gemensamt samtal som det är fritt att delta i eller bara lyssna på. Tanken är att vi ska hålla oss på en nivå som alla kan känna sig bekväma i.

Anmälan och frågor skickas till lars.mansson@kristianstad.se

Bok- och filmcirkeln är ett samverkansprojekt mellan Kristianstad Filmstudio,  Biblioteken i Kristianstad och Filmmuseet/Regionmuseet.

Kulresultat för ”Höstlöv som faller”

Filmen ”Höstlöv som faller” fick 3,8 kulor på 16.00-föreställningen och 3,9 på 18.30-föreställningen.

Nästa film är ”En alldeles särskild dag” den 11/3. Välkomna!

Kulresultat för ”Kalla mig Lucia”

Filmen ”Kalla mig Lucia” fick 3,7 kulor på 16.00-föreställningen och 3,5 på 18.30-föreställningen.

Nästa film är ”Höstlöv som faller” den 26/2. Välkomna!

Årsmöte 2024 lördag 10 februari kl 11.00

Alla medlemmar hälsas välkomna att vara med på Kristianstads filmstudios årsmöte 2024 lördag 10 februari kl 11.00 på Filmmuseet.

Nedan följer verksamhetsberättelse och redogörelse för ekonomin 2023.

Verksamhetsberättelse 2023

Redovisning ekonomi 2023

 

DAGORDNING ÅRSMÖTE 2024

Kristianstads Filmstudios årsmöte för 2024,
10 februari 2022 kl 11.00

 1. Årsmötet förklaras öppnat
 2. Val av ordförande till årsmötet
 3. Val av sekreterare till årsmötet
 4. Val av två justeringspersoner
 5. Anses årsmötet vara stadgeenligt utlyst
 6. Godkännes dagordning
 7. Verksamhetsberättelsen för 2023
 8. Revisionsberättelsen 2023
 9. Balansräkning för 2023
 10. Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust.
 11. Anses styrelsen beviljade ansvarsfrihet för förvaltningen 2023
 12. Val av ordförande för 2024
 13. Val av styrelseledamöter för 2024
 14. Val av två revisorer och en revisorsrepresentant
 15. Val till två personer i valberedningen
 16. Övriga frågor
 17. Årsmötet avslutas

Kulresultat för ’Dalva’

Nu är filmvåren igång! Första filmen ”Dalva” fick 4,2 kulor på både 16.00 och 18.30-föreställningen.

Den 12/2 visas ”Kalla mig Lucia”. Välkomna!

Se äldre poster »

29/1

Dalva

regi: Emmanuelle Nicot • BE/FR 2023 • 83 min

12/2

Kalla mig Lucia

regi: Estibaliz Urresola Solaguren • ES 2023 • 129 min

26/2

Höstlöv som faller

regi: Aki Kaurismäki • FI/DE 2023 • 81 min

11/3

En alldeles särskild dag

regi: Ettore Scola • CA/IT 1977 • 106 min

25/3

Fritt fall

regi: Justine Triet • FR 2023 • 152 min

8/4

Lärarrummet

regi: İlker Çatak • DE 2023 • 98 min

22/4

Monster

regi: Kore-eda Hirokazu • Japan 2023 • 125 min

6/5

The Old Oak

regi: Ken Loach • BE/FR/GB 2023 • 113 min