Kulresultat för ”Den stora friheten”

Filmen ”Den stora friheten” fick 3,0 kulor på 16.00-föreställningen och 3,3 kulor på 18.30-föreställningen.

Nästa film är ”Boy from heaven” den 27/3. Välkomna!

Kulresultat för ”Dödgrävarens hustru ”

Filmen ”Dödgrävarens hustru” fick 3,8 kulor på 16.00-föreställningen och 3,6 kulor 18.30-föreställningen.

Nästa film är ”Den stora friheten” den 13/3. Välkomna!

Årsmöte 2023 lördag 25 februari kl 11.00

Alla medlemmar hälsas välkomna att vara med på Kristianstads filmstudios årsmöte 2023 lördag 25 februari kl 11.00 på filmmuseet.

Nedan följer verksamhetsberättelse och redogörelse för ekonomin 2022.

Verksamhetsberättelse 2022

Redovisning ekonomi 2022

DAGORDNING ÅRSMÖTE 2023

Kristianstads Filmstudios årsmöte för 2023,
25 februari 2022 kl 11.00

 1. Årsmötet förklaras öppnat
 2. Val av ordförande till årsmötet
 3. Val av sekreterare till årsmötet
 4. Val av två justeringspersoner
 5. Anses årsmötet vara stadgeenligt utlyst
 6. Godkännes dagordning
 7. Verksamhetsberättelsen för 2022
 8. Revisionsberättelsen 2022
 9. Balansräkning för 2022
 10. Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust.
 11. Anses styrelsen beviljade ansvarsfrihet för förvaltningen 2022
 12. Val av ordförande för 2023
 13. Val av styrelseledamöter för 2023
 14. Val av två revisorer och en revisorsrepresentant
 15. Val till två personer i valberedningen
 16. Övriga frågor
 17. Årsmötet avslutas

Kulresultat för ”Rose”

Vårens första film ”Rose” fick ett toppbetyg:

kl 16.00  4,9 kulor
kl 18.30  4,7 kulor

Nästa film är ”Dödgrävarens hustru” den 27/2. Välkomna!

Välkomna till en ny filmtermin!

Nu är det dags för en ny termin med Kristianstads filmstudio. Visningarna är som vanligt på Kosmorama kl 16 och 18.30.

Biljettsläpp via den här länken: https://kristianstad.filmstudio.se/medlemskort 

När du köper biljett ska du välja mellan serie 1, 2 och 3:

Serie 1 = kl 16.00
Serie 2 = kl 18.30
Serie 3 = upp till 26 år.

Försäljningen börjar söndagen den 29/1 kl 09.00 och pågår till söndagen den 12/2 kl 23.59.

Vårens filmprogram:

2023-02-13 Rose
2023-02-27 Dödgrävarens hustru
2023-03-13 Den stora friheten
2023-03-27 Boy from Heaven
2023-04-17 Decision to Leave
2023-04-24 Mor och son
2023-05-08 Min vackra stjärna

Årsmöte

Kristianstads filmstudio välkomnar till årsmöte lördagen den 25 februari kl 11.00 på Filmmuseet. (Samma lördag kl 14.00 visar Filmmuseet filmen Exodus). 

Med önskan om en god filmvår!

Styrelsen för Kristianstads filmstudio

Se äldre poster »

13/2

Rose

regi: Niels Arden Oplev • Danmark 2022 • 106 min

27/2

Dödgrävarens hustru

regi: Khadar Ayderus Ahmed • DJ/FI/FR/DE/SO 2021 • 82 min

13/3

Den stora friheten

regi: Sebastian Meise • AT/DE 2021 • 116 min

27/3

Boy from heaven

regi: Tarik Saleh • DK/FI/FR/SE 2022 • 125 min

17/4

Decision to leave

regi: Park Chan-wook • KR 2022 • 138 min

24/4

Mor och son

regi: Léonor Serraille • FR 2022 • 116 min

8/5

Min vackra stjärna

regi: Hirokazu Kore-eda • KR 2022 • 129 min