Inbjudan till bok- och filmcirkel

Publicerades

Den 9 april kl 18.30 på Filmmuseet planerar vi återuppta bok- och filmcirkeln vi tvangs avbryta pga. covidpandemin.

Ambitionen är densamma. Vi vill fördjupa förståelsen av såväl bok- (text) som filmberättande och stimulera till en kritisk blick vid läsning av båda ”språken”, såväl texten som den rörliga bilden, film.

Vi vill försöka belysa och diskutera vad en text kan förmedla som en film kan ha svårare att göra och vice versa.

Alla är välkomna men det är begränsat med platser så ”först till kvarn gäller”.

För er som inte var med tidigare:
Vi läser först en bok, en roman, en novell, ett diktverk eller drama som en film är baserad på. Sen ser vi filmen på Filmmuseet.

Bibliotekarie Lars Månsson håller en kort introduktion om den aktuella boken och filmen. Direkt efter filmen har vi ett gemensamt samtal som det är fritt att delta i eller bara lyssna på. Tanken är att vi ska hålla oss på en nivå som alla kan känna sig bekväma i.

Anmälan och frågor skickas till lars.mansson@kristianstad.se

Bok- och filmcirkeln är ett samverkansprojekt mellan Kristianstad Filmstudio,  Biblioteken i Kristianstad och Filmmuseet/Regionmuseet.

Kulresultat för ”Höstlöv som faller”

Publicerades

Filmen ”Höstlöv som faller” fick 3,8 kulor på 16.00-föreställningen och 3,9 på 18.30-föreställningen.

Nästa film är ”En alldeles särskild dag” den 11/3. Välkomna!

Kulresultat för ”Kalla mig Lucia”

Publicerades

Filmen ”Kalla mig Lucia” fick 3,7 kulor på 16.00-föreställningen och 3,5 på 18.30-föreställningen.

Nästa film är ”Höstlöv som faller” den 26/2. Välkomna!

Årsmöte 2024 lördag 10 februari kl 11.00

Publicerades

Alla medlemmar hälsas välkomna att vara med på Kristianstads filmstudios årsmöte 2024 lördag 10 februari kl 11.00 på Filmmuseet.

Nedan följer verksamhetsberättelse och redogörelse för ekonomin 2023.

Verksamhetsberättelse 2023

Redovisning ekonomi 2023

 

DAGORDNING ÅRSMÖTE 2024

Kristianstads Filmstudios årsmöte för 2024,
10 februari 2022 kl 11.00

 1. Årsmötet förklaras öppnat
 2. Val av ordförande till årsmötet
 3. Val av sekreterare till årsmötet
 4. Val av två justeringspersoner
 5. Anses årsmötet vara stadgeenligt utlyst
 6. Godkännes dagordning
 7. Verksamhetsberättelsen för 2023
 8. Revisionsberättelsen 2023
 9. Balansräkning för 2023
 10. Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust.
 11. Anses styrelsen beviljade ansvarsfrihet för förvaltningen 2023
 12. Val av ordförande för 2024
 13. Val av styrelseledamöter för 2024
 14. Val av två revisorer och en revisorsrepresentant
 15. Val till två personer i valberedningen
 16. Övriga frågor
 17. Årsmötet avslutas

Kulresultat för ’Dalva’

Publicerades

Nu är filmvåren igång! Första filmen ”Dalva” fick 4,2 kulor på både 16.00 och 18.30-föreställningen.

Den 12/2 visas ”Kalla mig Lucia”. Välkomna!

Välkommen till filmvåren!

Publicerades

Nu är det dags för en ny termin med Kristianstads filmstudio.Vi kan se fram emot åtta filmer i vår. Visningarna är som vanligt på Kosmorama, måndagar kl. 16:00 och kl. 18:30.

Datum och filmtitlar:

29/1 – Dalva
12/2 – Kalla mig Lucia
26/2 – Höstlöv som faller
11/3 – En alldeles särskild dag
25/3 – Fritt fall
8/4 – Lärarrummet
22/4 – Monster
6/5 – The Old Oak

Biljettsläpp: fredagen den 19 januari kl 9.00 här på hemsidan. Klicka på den här länken. Guide för hur köpet går till hittar du här. Biljettförsäljning fortsätter tills biljetterna tar slut.

Hoppas att vi ses!

Kulresultat för ’Madeleine och taxichauffören’

Publicerades

Filmen ”Madeleine och taxichauffören” fick 4,7 kulor på 16.00-föreställningen och 4,4 på 18.30-föreställningen.

Det var höstens sista film. Nu önskar vi alla en god jul och ett gott nytt år!

Till våren visar vi en extra film – totalt blir det 8 filmer. Samtidigt sänker vi priset med 50 kr till 350kr.

Biljettförsäljningen startar den 19 januari.

Välkommna tillbaka!

Kulresultat för ’Close’

Publicerades

Filmen ”Close” fick 4,4 kulor på 16.00-föreställningen och 4,3 på 18.30-föreställningen.

Den 4/12 visas ”Madeleine och taxichauffören”. Välkomna!

Kulresultat för ”Hélèn och Mathieu”

Publicerades

Filmen ”Hélèn och Mathieu” fick 4,3 kulor på 16.00-föreställningen och 4,0 på 18.30-föreställningen.

Den 20/11 visas ”Close”. Välkomna!

Extra film och föreläsning

Publicerades

Lördagen den 11 november kl 13.00 visas filmen ”And the King Said What a Fantastic Machine” på Kosmorama. Regissör Axel Danielson kommer att presentera filmen.

Filmen utgår från vår syn på bilden och vad den berättar för oss. Kameran kan dokumentera verkligheten eller förvränga den. Den kan ge oss utlopp för kreativitet, fåfänga och bekräftelsebehov. Hur har vi valt att hantera denna makt? Och vad händer med världen när alla är upptagna av att fånga den på bild?

”And the King Said What a Fantastic Machine” skildrar hur människans besatthet av att filma och fotografera sin värld har förändrat vårt beteende. Från de första fotografierna på 1800-talet till den digitala flodvåg av innehåll som sköljer över oss i sociala medier – idag en algoritmstyrd miljardindustri.

Efter filmvisningen finns möjlighet att stanna kvar och diskutera filmen och testa ett utbildningsmaterial om bildens påverkan för elever i nionde klass och uppleva en Camera Obscura – starten på en fantastisk maskin.

Axel Danielson är bördig från Kristianstad och en av ägarna av Plattform Produktion tillsammans med bland andra Ruben Östlund.

Köp biljett till filmen via Kosmorama. Först till kvarn!